# 2150
29 באוגוסט 2017 14:18
מחזור שנתי - 100,000
תחום עיסוק - משווק
גובה הלוואה - 250,000
צורך ההלוואה - עסק חדש,השקעה בעסק,פיתוח,שיווק,גיוס עובדים
איזור בארץ - גוש דן
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2131
10 באוגוסט 2017 14:28
מחזור שנתי -
תחום עיסוק - משווק
גובה הלוואה - 200,000
צורך ההלוואה - פיתוח,שיווק
איזור בארץ - גוש דן
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
אין חריגים
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2121
9 באוגוסט 2017 15:50
מחזור שנתי - 5,500,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 400,000
צורך ההלוואה - השקעה בעסק
איזור בארץ - גוש דן
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 1
הליד נמכר בלעדית ללקוח!
# 2119
9 באוגוסט 2017 15:45
מחזור שנתי - 200,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 250,000
צורך ההלוואה - פרסום,גיוס עובדים
איזור בארץ - השרון
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
אין חריגים
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2117
9 באוגוסט 2017 15:41
מחזור שנתי - 1,800,000
תחום עיסוק - מזון
גובה הלוואה - 500,000
צורך ההלוואה - פרסום,עסק חדש,סניף נוסף
איזור בארץ - השרון
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2115
9 באוגוסט 2017 15:38
מחזור שנתי - 330,000
תחום עיסוק - מזון
גובה הלוואה - 500,000
צורך ההלוואה - פרסום,גיוס עובדים
איזור בארץ - גוש דן
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
אין חריגים
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2095
30 ביולי 2017 11:27
מחזור שנתי - 2,000,000
תחום עיסוק - קבלנות
גובה הלוואה - 500,000
צורך ההלוואה - שיפוץ
איזור בארץ - אשקלון
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2088
30 ביולי 2017 10:49
מחזור שנתי - 550,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 200,000
צורך ההלוואה - ציוד,פרסום
איזור בארץ - השרון
היסטורית מימון - קיבל ערבות המדינה,עברה חצי שנה מעוניין בהשלמה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2086
25 ביולי 2017 15:17
מחזור שנתי - 500,000
תחום עיסוק - מזון
גובה הלוואה - 300,000
צורך ההלוואה - פערי תזרים
איזור בארץ - טבריה
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 1
# 2082
25 ביולי 2017 14:08
מחזור שנתי - 40,000,000
תחום עיסוק - מזון
גובה הלוואה - 500,000
צורך ההלוואה - סניף נוסף
איזור בארץ - קרית שמונה
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2079
25 ביולי 2017 13:22
מחזור שנתי - 500,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 500,000
צורך ההלוואה - ציוד
איזור בארץ - טבריה
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 1
# 2067
24 ביולי 2017 14:11
מחזור שנתי - 6,000,000
תחום עיסוק - קבלנות
גובה הלוואה - 500,000
צורך ההלוואה - השקעה בעסק,גיוס עובדים
איזור בארץ - גוש דן
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2065
24 ביולי 2017 11:59
מחזור שנתי - 3,000,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 300,000
צורך ההלוואה - פערי תזרים
איזור בארץ - חיפה
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2057
24 ביולי 2017 11:30
מחזור שנתי - 750,000
תחום עיסוק - קבלנות
גובה הלוואה - 400,000
צורך ההלוואה - ציוד
איזור בארץ - ירושלים
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
אין חריגים
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2053
24 ביולי 2017 11:25
מחזור שנתי - 600,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 200,000
צורך ההלוואה - ציוד,פרסום,שיפוץ,שיווק
איזור בארץ - גוש דן
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 1
# 2051
24 ביולי 2017 10:30
מחזור שנתי - 300,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 300,000
צורך ההלוואה - ציוד
איזור בארץ - גוש דן
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2049
24 ביולי 2017 10:14
מחזור שנתי - 20,000,000
תחום עיסוק - חקלאות
גובה הלוואה - 1,000,000
צורך ההלוואה - ציוד,השקעה בעסק
איזור בארץ - השרון
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 3
# 2039
23 ביולי 2017 12:12
מחזור שנתי - 1,000,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 500,000
צורך ההלוואה - פערי תזרים,שיפוץ
איזור בארץ - השרון
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 1
# 2034
17 ביולי 2017 12:21
מחזור שנתי - 200,000
תחום עיסוק - קבלנות
גובה הלוואה - 500,000
צורך ההלוואה - פערי תזרים
איזור בארץ - ירושלים
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
חריגים - יש מידע
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2027
16 ביולי 2017 12:56
מחזור שנתי - 550,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 300,000
צורך ההלוואה - שיפוץ
איזור בארץ - השרון
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
אין חריגים
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0
# 2024
16 ביולי 2017 12:52
מחזור שנתי - 300,000
תחום עיסוק - מתן שירותים
גובה הלוואה - 250,000
צורך ההלוואה - ציוד,שיפוץ
איזור בארץ - גוש דן
היסטורית מימון - לא לקח בעבר מקרן הפועלים או בערבות המדינה
אין חריגים
ליד מגזר -
מספר חשיפות - 0